کافه قنادی بامداد

هر لحظتو شیرین کن!

خرید کیک های تولد

.......................................

جدیدترین محصولات

مشاهده همه محصولات
کیک توت فرنگی دو کیلویی

کیک توت فرنگی دو کیلویی

قیمت : 68,000 هزارتومان

کیک کشمشی

کیک کشمشی

قیمت : 37,000 هزارتومان

شیرینی تستی

شیرینی تستی

قیمت : 45,000 هزارتومان

شیرینی تستی

شیرینی تستی

قیمت : 56,000 هزارتومان

.......................................

کیک ها

مشاهده همه محصولات
کیک توت فرنگی دو کیلویی

کیک توت فرنگی دو کیلویی

قیمت : 68,000 هزارتومان

کیک کشمشی

کیک کشمشی

قیمت : 37,000 هزارتومان

کیک موزی

کیک موزی

قیمت : 80,000 هزارتومان

کیک توت فرنگی

کیک توت فرنگی

قیمت : 10,000 هزارتومان

.......................................

شیرینی ها

مشاهده همه محصولات
شیرینی تستی

شیرینی تستی

قیمت : 45,000 هزارتومان

شیرینی تستی

شیرینی تستی

قیمت : 56,000 هزارتومان

شیرینی تستی

شیرینی تستی

قیمت : 85,000 هزارتومان

شیرینی کشمشی

شیرینی کشمشی

قیمت : 90,000 هزارتومان

استفاده از بهترین مواد اولیه
رعایت کامل نکات بهداشتی
ارسال در کمترین زمان
ثبت سفارش برای مهمانی ها